Het Bernissebad verzorgt zwemlessen volgens het Zwem-ABC. Wij zijn door het Nederlands Platform Zwembaden (NPZ-NRZ) erkend als Opleidings en Exameninstituut.

erkend 2016Deze erkenning wordt per jaar uitgegeven en is herkenbaar aan dit logo. Het NPZ-NRZ bewaakt de kwaliteit van het diplomazwemmen door controleurs. Zij toetsen de lesgevers en de organisatie tijdens het diplomazwemmen of kinderen aan het eind van de rit het goede niveau bereiken. En of het zwembad waar het examen plaatsvindt en de organisatie van de examens aan bepaalde eisen voldoen. Veilig zijn in het water is het allerbelangrijkste.

 

Volwassenen zwemles

Voor kinderen en volwassenen word zwemles aangeboden. Volwassenen kiezen vaak voor de mogelijkheid om privé zwemles te krijgen. Ook een enkele les is mogelijk om ondersteuning te krijgen in de techniek van het zwemmen. Dit kan in overleg met de lesgevers.

 

Leeftijd en watervrij

Beko-zwemvleugeltjes-kleinVoor kinderen is de minimale leeftijd voor het leszwemmen afhankelijk van de kracht en motoriek die bij het kind is ontwikkeld. Het spelen in het water draagt bij aan een goede ontwikkeling, ze zijn sneller gewend aan het water. Wij adviseren u dan ook voor de kinderen een abonnement te nemen en in ieder geval met regelmaat (bijvoorbeeld 2x per week) te gebruik te maken van het zwembad om de gewenning met het water te bevorderen.

Theoretisch is het hierdoor mogelijk vanaf 5 jaar te gaan leszwemmen in een buitenbad. Echter in de meeste gevallen komen de kinderen dan nog veel kracht tekort voor een buitenbad.

 

Waarom A-B én C

Zwem-ABC-speels-kleinAlles draait om veiligheid. De manier waarop we tegen zwemmen aankijken, is veranderd in de afgelopen decennia. In de jaren zeventig en tachtig was de juiste uitvoering van slagen het belangrijkst. Kinderen moesten een perfecte schoolslag aanleren, maar konden diploma A halen met droge haren. Nu ligt de nadruk veel meer op veiligheid: kinderen moeten gewend raken aan water en weten hoe ze zichzelf moeten redden als daarin terecht komen.

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Sinds oktober 1998 gaat iedereen die leert zwemmen in opleiding voor het Zwem-ABC. Wie alle drie diploma’s (A, B en C) bezit krijgt het predikaat Zwemveilig. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden.

Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Maar het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen in de groei die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt vanzelf dat daarmee de veiligheid van het kind niet langer gewaarborgd is.

 

Mijn kind wil graag blijven zwemmen

Als kinderen al in een binnenbad gezwommen hebben is het mogelijk (in overleg met het desbetreffende zwembad) om in de zomerperiode verder te zwemmen in het Bernissebad. Is uw kind nog niet zover dat het mag diploma zwemmen of wil graag verder voor een vervolg diploma is het over het algemeen wel mogelijk opnieuw in te stromen in een groep bij een binnenbad.

Als uw kind een langere tijd niet regelmatig heeft gezwommen zal er weer opnieuw aan het uithoudingsvermogen en kracht gewerkt moeten worden. Hierdoor zien we dat een kind met extra stimulatie door regelmatig extra te komen zwemmen tijdens uren voor vrij zwemmen in één seizoen een B of C diploma kan halen.

 

Voor het zwem ABC hanteren wij een proefles om de kinderen in te delen in de voor hun geschikte groep. Zwemlessen worden aangeboden tussen begin mei en eind augustus. Aan het eind van het seizoen wordt er door de kinderen, die de eisen van het diploma zwemmen onder de knie hebben, diploma gezwommen. Lessen vinden doorgang bij voldoende aanmeldingen en lesgevers.

Regels

  • Kinderen hebben een zwemleskaart waarmee ca. 20 minuten voor aanvang van de les de accommodatie mogen betreden voor het omkleden.
  • De begeleiding van een kind mag plaatsnemen op het perron gedurende de lestijd.
  • Na de les dient u zich om te kleden en de accommodatie vervolgens direct te verlaten of alsnog een toegangskaartje aan te schaffen voor elke persoon.
  • Bij opgave voor leszwemmen rekenen wij geen inschrijfkosten.
  • De prijzen voor het leszwemmen zijn prijzen per seizoen per deelnemer exclusief. kosten voor diploma zwemmen.
  • Reageren de ogen van je kind erg gevoelig op chloor tijdens het zwemmen? Je kunt bespreken met de zwemonderwijzer óf en wanneer een chloorbrilletje tijdens de lessen gebruikt mag worden. Bij het diplomazwemmen is een zwembrilletje niet toegestaan. De reden? Als je kind onverwacht in het water terecht komt, heeft hij/zij ook geen zwembrilletje op en moet je kind zich kunnen redden.

 

Lestijden

De lestijden worden bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen. In de schoolvakanties wordt een ander rooster gehanteerd.

 

Meer Informatie over leszwemmen

Meer informatie over leszwemmen is te vinden op http://www.allesoverzwemles.nl/