Uw adresgegevens en bestelgegevens worden nimmer aan derden doorverkocht of doorgegeven. Wij handelen volgens de wet persoonsgegevens. Heeft u vragen of opmerking hieromtrent kun u deze neerleggen bij het secretariaat.