Met de aanschaf van een abonnement heeft u recht op onbeperkt toegang tijdens reguliere openingstijden. Een abonnement is altijd persoonlijk. Bij een gezinsabonnement krijgt ieder gezinslid een eigen abonnement. Hierdoor kan een deel van het gezin al gaan zwemmen en de overige gezinsleden zelf bepalen of zij later gaan zwemmen.

Gedurende het hele zomerseizoen tot september kunt u een abonnement aanschaffen. Formulieren voor het aanvragen van een abonnement kunt u direct regelen via deze site en op het zwembad

pinnen_klein