Om uw verblijf in het zwembad zo aangenaam mogelijk te maken en om misverstanden tussen u en ons te voorkomen vragen wij uw aandacht voor het volgende:

•Als de kassa onbemand is dient u bij binnenkomst eerst een toegangsbewijs te kopen / tonen of bij afwezigheid van de kassière te kopen / tonen bij de toezichthouders.
• Een kaartje of 10-badenkaart geeft slechts eenmaal toegang tot het zwembad.
• Op gekochte kaartjes en/of abonnementen kan geen restitutie worden verleend. Dit geldt tevens voor georganiseerde activiteiten, tenzij dit anders vermeld wordt bij de activiteit.
• Kinderen beneden de acht jaar krijgen uitsluitend toegang onder begeleiding van volwassenen.
• Personen/groepen die hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertonen, orde of rust verstoren kunnen zonder opgaaf van reden de toegang worden ontzegd.
• Bij te grote drukte kan het aantal bezoekers, zonder opgave van reden, worden beperkt door de toezichthouders.
• Abonnementen en overige entreebewijzen zijn uitsluitend geldig op reguliere zwemtijden.
• Het is niet toegestaan om spullen mee naar binnen te nemen zoals glaswerk / messen / injectienaalden / drugs / alcohol houdende dranken.
• Het mee naar binnen nemen van dieren is niet toegestaan.
• Personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegestaan om het bassin en douches te gebruiken.

Verblijf
• Toegang tot de perrons en de bassins is uitsluitend toegestaan in badkleding, zonder schoeisel.
• Het gebruik van ballen en ander speel/drijf materiaal in het water kan alleen plaatsvinden in overleg met de toezichthouders.
• Zonder toestemming van de toezichthouders mag door bezoekers geen zweminstructie worden gegeven.
• Eten en drinken zijn alleen toegestaan op de ligweide en onder de pergola.
• In de kleedkamers, personeelsruimte(s), kiosk, horecavoorzieningen, technische-, opslagruimte(s) is het streng verboden te roken.
• Het is niet toegestaan topless te zonnen en/of te zwemmen.
• Ten overvloede verzoeken we u gebruik te maken van de afvalbakken, deze staan verspreid over het gehele terrein.
• Men is verplicht in deze accommodatie gevonden voorwerpen bij de toezichthouders af te geven.
• Personen met medische klachten moeten in verband met de veiligheid, opgave doen bij de toezichthouders.
• Om de veiligheid van personen en materieel te waarborgen maken wij gebruik van cameratoezicht.
• Het terrein is afgezet door afrastering, hekwerk en/of natuurlijke barrière (struiken/bomen). Omwille van uw veiligheid en die van anderen mag u deze u niet passeren.
• Het maken en/of verspreiden van beeldmateriaal is niet toegestaan in de bassins en omkleed ruimtes.
• Beeldmateriaal met algemeen karakter, tbv ondersteuning van promotionele activiteiten zoals folders, website en sociale media, kan ten aller tijde door ons gemaakt worden. Hierbij zal zoveel mogelijk met de privacy van bezoekers rekening worden gehouden.

Gebruik van de zwembassins
• Altijd douchen voordat u het bassin in gaat!
• Kinderen zonder diploma zijn verplicht tijdens het bezoek aan het ondiepe gedeelte van het zwembad tot de oranje lijnen zwemvleugeltjes te dragen.
• Één persoon van 18 jaar of ouder mag maximaal 2 kinderen onder de 8 jaar in het ondiepe bassin begeleiden.
• Kinderen die niet in het bezit zijn van het A-diploma mogen geen gebruik maken van het diepe bassin (vanaf 1.40 meter drijflijn en gele lijn op het perron), ook niet onder begeleiding van ouders of met gebruik van drijfmiddelen.*
• Duiken is alleen toegestaan in water van 2.00 mtr diepte.
• Zwemmen is alleen toegestaan in naar het oordeel van de toezichthouders gepaste kleding, in het peuterbad is ook badkleding en/of zwemluier verplicht. Zwemmen in kleding / ondergoed is NIET toegestaan.
• Het gebruik van de kleedkamers is verplicht.
• Bij (naderend) onweer dient u direct het bad te verlaten en de instructies van de toezichthouders op te volgen
• Gebruik van loodgordels op andere tijden dan duiken met perslucht is verboden.

Aansprakelijkheid
• Het bezoek aan deze accommodatie geschiedt geheel op eigen risico. Het bestuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging van eigendommen van bezoekers, noch in het water, noch in de kleedkamers en/of elders in de accommodatie, parkeerterrein of rijwielstalling, noch door het niet opvolgen van het reglement.
• Bezoekers door wiens toedoen schade aan eigendommen van deze accommodatie en haar bezoekers wordt toegebracht, worden wettelijk aansprakelijk gesteld.
• Van diefstal en andere strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
• Met het betreden van de accommodatie gaat u akkoord met deze huis en gedragsregels.

Weigering / dan wel verwijdering
In de volgende gevallen kan toegang worden ontzegd:
• Bij het niet naleven van instructies door de toezichthouders en/of bestuur gegeven.
• Bij het niet naleven van het deze huis en gedragsregels.
• Indien de bezoeker onder invloed van alcohol of drugs verkeert.

Onze medewerkers staan te allen tijde open voor uw vragen en / of suggesties. Mocht u, ondanks ons streven om uw verblijf zo veilig en aangenaam mogelijk maken, toch nog een klacht of opmerking hebben dan kunt u terecht bij het bestuur.
* Tenzij op aanwijzing van toezichthouders bij activiteiten.

Wij attenderen u erop dat indien het gaat over afwijkingen van de regels. Zoals waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten. U ten aller tijde contact op mag nemen met de vertrouwenspunt sport van het NOC/NSF.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:

Telefoon: 0900-202 55 90
WhatsApp: 06-53646928
E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport